Podstawowe informacje o montażu systemów klimatyzacji


Montaż klimatyzacji to w dużym uproszczeniu połączenie jednostki zewnętrznej (skraplacza) z jednostką lub w przypadku instalacji "multi split", jednostkami wewnętrznymi (parownik) za pomocą linii transportującej czynnik chłodniczy. Stosujemy w tym celu specjalne przewody (rurki) wykonane z miedzi w otulinie neoprenowej. Wszelkie połączenia są wykonywaną metodą lutowania „twardego” przy użyciu stopów srebra. Metoda ta pozwala uzyskać stu procentową szczelność instalacji zapewniając jej tym samym długotrwałą i bezpieczną eksploatację.


Należy bezwzględnie pamiętać, że czynniki chłodnicze stosowane w układach klimatyzacyjnych są gazami fluorowanymi, czyli gazami cieplarnianymi, mającymi, w przypadku przedostania się do atmosfery, ekstremalnie negatywny wpływ na klimat naszej planety. Zwracamy na to szczególną uwagę, gdyż do wykonywania jakichkolwiek prac z użyciem gazów fluorowanych wymagane są specjalistyczne szkolenia i certyfikacja UDT (F-GAZ).

Dodatkowo, nieodzownym elementem instalacji, jest linia odprowadzająca skropliny z każdego parownika (jednostki wewnętrznej). Podczas wymiany cieplnej w parowniku dochodzi do powstania rosy, którą najczęściej kieruje się bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej lub do specjalnego zbiorniczka zamontowanego w okolicach jednostki zewnętrznej.
Jednostkę zewnętrzną można zainstalować na balkonie, w formie wiszącej na elewacji (w przypadku instalacji na bloku mieszkalnym może być konieczne uzyskanie zgody od administratora) lub w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych (w nowych inwestycjach projektuje się na dachach specjalnie wydzielone przestrzenie do montażu skraplaczy). Do zasilania jednostki zewnętrznej stosujemy dedykowaną linię elektryczną o napięciu 230V prowadzoną bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej lokalu.
Posiadamy wszelkie uprawnienia do eksploatacji, dozoru i instalacji sieci elektroenergetycznych.
Montaż klimatyzacji możemy przeprowadzić w bez mała każdym obiekcie czy lokalu. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na prace quasi budowlane, które są nieodzowną częścią instalacji, najlepszym dla inwestora rozwiązaniem jest przeprowadzenie montażu w pomieszczeniach, które znajdują się w stanie deweloperskim lub są w trakcie remontu. W zakres prac budowlanych towarzyszących procesowi montażu klimy wchodzi przede wszystkim konieczność wprowadzenia instalacji w ściany (wycinamy w tym celu odpowiednie bruzdy) i wykonanie przewiertów łączących poszczególne jednostki.
Pomimo, że do wykonywanych prac używamy profesjonalnego sprzętu bardzo wysokiej jakości wyposażonego w system odprowadzania powstałych zanieczyszczeń jak kurz czy gruz należy liczyć się z chwilowym dyskomfortem. Alternatywnym rozwiązaniem dla prac budowlanych jest poprowadzenie instalacji na powierzchni ścian w plastikowych korytkach. Rozwiązanie to charakteryzuje się bezinwazyjnością i szybkim wykonaniem montażu. Pozostawia natomiast wiele do życzenia w zakresie szeroko rozumianej estetyki. Wykonanie instalacji tego typu polecamy zdecydowanie w pomieszczeniach użytkowych, gdzie walory dekoracyjne plasują się na drugim planie.
Poza samym montażem instalacji klimatyzacji oferujemy dodatkowo możliwość wykonania kompleksowych pac wykończeniowych po zakończonym montażu jak uzupełnienie masami tynkarskimi powstałych szczelin i ubytków, wygładzanie ścian i malowanie. Szczegółowy zakres dodatkowych prac około montażowych jest omawiany z inwestorem podczas wizji lokalnej i na etapie tworzenia oferty cenowej.

Geograficzny obszar działania firmy klimaPRO to województwo pomorskie oraz Warszawa i powiaty warszawskie.

Wyślij wiadomość

Gdzie nas znajdziesz

Warszawa, ul. Belgijska 11/8
Koleczkowo, ul. Młyńska 44

Skontaktuj sie z nami!

Wyślij wiadomość